คำอธิบายรายวิชา ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

คำอธิบายรายวิชา

 

ง31102   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                    จำนวน   20   ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  จำนวน   0.5   หน่วยกิต

………………………………………………………………….

ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการนำทักษะกระบวนการเหล่านี้มาใช้ในการทำงาน ได้แก่ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน รวมทั้งทักษะ

ในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

เพื่อให้เกิดลักษณะนิสัยในการทำงาน มีคุณธรรม ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ง 1.1                      ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5    ม.4-6/6    ม.4-6/7

รวมทั้งหมด     7   ตัวชี้วัด

 

 

 

Advertisements

Posted on ตุลาคม 25, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: